CHỨNG NHẬN CỦA HOÀNG GIA NHẬT BẢN VÀ QUỐC TẾ

“Cam kết về chất lượng, tạo ra sự khác biệt về chất lượng mà không có sản phẩm nào có thể vượt qua.”

Nhật Hoàng cấp cho Umeken bằng khen Vinh Dự Văn Hóa Xã Hội

Chứng Nhận của Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA ORGANIC CERTIFIED)

Chứng nhận của Bộ Nông Nghiệp Nhật Bản (JAS,JONA)

Chứng nhận Nhà máy sản xuất xuất sắc thế giới (GMP CERTIFICATION)

Chứng nhận Bộ Y Tế Nhật Bản