Tại sao nói BETA GLUCAN là khắc tinh của tế bào ung thư?

Hoạt chất Beta Glucan là gì? Beta Glucan (β-Glucan) là một polysaccharide. Đây là hợp chất đường liên phân tử được tạo nên từ các đơn phân tử D-glucose gắn với nhau qua liên kết β-glycoside. Beta glucan là một hợp chất cần thiết cho cơ thể con người. Beta glucan có công dụng kích […]